Advokátní kancelářJUDr. Miloslav Drbálek

Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Drbálka je dynamická, rychle se rozvíjející kancelář působící v Praze, jež poskytuje své služby klientům po celé České republice.

  • +420 731 990 646
  • advokat@drbalek.cz
O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

O advokátní kanceláři

JUDr. Miloslav Drbálek, advokát - se věnuje zejména právu občanskému, právu obchodních korporací a právu trestnímu. Poskytuje poradenství v oblasti českých a evropských dotačních programů. Dále se sprecializuje na ochranu práv duševního vlastnictví.

Během své praxe působil jak ve velké, nadnárodní advokátní kanceláři v centru Prahy i v malé rodinné advokátní kanceláři. Součástí získávání zkušeností pro výkon advokacie bylo také působení na Úřadu vlády České republiky, kde se zabýval implementací evropského práva.

JUDr. Miloslav Drbálek hovoří plynule právnickou angličtinou, což bylo osvědčeno certifikátem s názvem International Legal English Certifcate. Na konverzační úrovni je schopen se domluvit německy a francouzsky. Ve volném čase se věnuje rodinným aktivitám, sportu a společenským událostem. Úspěchů dosahuje také v amatérské tenisové lize i na golfových turnajích.

Občanské právo

OBČANSKÉ PRÁVO

Obchodnís právo

OBCHODNÍ PRÁVO

Trestní právo

TRESTNÍ PRÁVO

Vigilantibus iura scripta sunt

Právo svědčí bdělým

Vigilantibus iura scripta sunt

Čím se zabýváme

Hlavní činností advokátní kanceláře je poskytování právní služeb zejména se zaměřením na fyzické osoby a podnikatele, SVJ a další osoby. Mezi hlavní smluvní typy zpracovávané pro klienty patří převody nemovitostí, věcná břemena, smlouvy o zástavě, úvěrové smlouvy, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o výpujčce, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, darovací smlouvy, inominátní smlouvy a mnohé další.

V oblasti práva obchodních korporací patří k nejčastějším úpravy společenských smluv, stanov a zakladatelských listin, změny názvů společností, změny v obsazení statutárních a kontrolních orgánů, příprava návrhů na zápis změn ve veřejných rejstřících, přeměny dle zákona o přeměnách, zaknihování akcií, dohody společníků společností s ručením omezeným a dohody akcionářů, dohody o mlčenlovsti (NDA, CDA) a mnohé další i nepojmenovné typy smluv a další. Součástí poskytování právních služeb je zastupování klienta před správními orgány a soudy ČR, včetně zastupování v rozhodčím řízení.

Online právní poradna

Nejste si jisti při sestavování smluv při převodu Nemovitostí (kupní, darovací smlouvy) či při vymáhání pohledávek (někdo Vám dluží a vy nevíte jak postupovat)? Nebo máte jiný problém? Neváhejte naši advokátní kancelář kontaktovat online přes chat (v případě, že jsme online) či přes kontaktní formulář. Odpovídáme nejčastěji do dvou pracovních dnů v případě, že nejsme zahlcení prací či se nejedná o dotaz, který vyžaduje hlubší nastudování věci.

Kontaktní údaje

  • +420 731 990 646
  • advokat@drbalek.cz

Obchodní podmínky

Odesláním formuláře souhlasím, aby JUDr. Miloslav Drbálek, advokát, e.č. 16820 zpracovával manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky mnou poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail) pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv písemně vůči této společnosti odvolat na adrese advokat@drbalek.cz. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb